اجتماعی

جزییات اجرای طرح بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم تشریح کرد:

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم به تشریح چگونگی بیمه دانشجویی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری ندای قم  محمد عاشوری،  با اشاره به اینکه دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشـور می‌توانند تحـت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند اظهارداشت : این بیمه در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید کارت معتبر دانشجویی داشته و بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام باشند، تصریح کرد: در صورتی که متقاضی بیش از ۵۰ سال سـن داشـته باشـد، بایـد معادل مازاد سنی، سابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشد و اگر شخصی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشـد از شرط سنی معاف است.

وی ادامه داد: بعـد از شـروع بیمه پردازی حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد قابل پرداخت است؛ از فروردین‌ماه هر سال تا حداکثر خردادماه سال بعـد امکان پرداخت حق بیمه نیز میسر است.

وی در رابطه به خدمات درمانی بیمه پردازان دانشجویان گفت: اگر دانشـجـو بـه تبـع بیمه پردازی والدیـن تحـت پوشـش درمـان باشـد، می‌تواند بـدون پرداخـت حـق سـرانه درمـان از خدمات درمانـی نـزد سازمان برخوردار شـود.

عاشوری افزود: بیمه‌شدگان دانشجو و افراد تحـت تـکـفـل آنان می‌توانند با پرداخت حـق سـرانه درمان به تعداد افراد تحت تکفـل از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

وی در رابطه با نحوه محاسبه نرخ پرداخت حق بیمه آن بیان کرد: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد (۱۲ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعـد از بازنشستگی است.

وی ادامه داد: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصـد (۱۶ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸درصد سهم بیمه شـده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی، فـوت و از کارافتادگی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم، اظهار کرد: با پرداخت حق بیمه از سوی دانشجویان سوابق بیمه‌ای برای آن‌ها ایجاد و محاسبه می‌شود؛ این سوابق در احراز شرایط تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی (بازنشستگی، فـوت و ازکارافتادگی) مؤثر است.

وی بابیان اینکه در صورتی که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده می‌کند می‌تواند راسا بیمه پردازی داشـته باشـد، تصریح کرد: پرداخت حق بیمه دانشجویی مانع دریافت مستمری بازماندگان نخواهـد بـود.

عاشوری افزود: بعد از پایان دوران دانشجویی نیز دانشجویان می‌توانند سـوابق بیمه‌ای خود را با اشتغال در کارگاه‌ها، اظهار شغل در قالب بیمـه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و یا بیمه پردازی به طور اختیاری تکمیل کننـد.

وی عنوان کرد: انجام معاینات بدو بیمه پردازی دانشجویی متقاضیان بیمه دانشجویی با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد و حسب مورد ۱۴ درصد می‌بایست حداکثر ظرف دو ماه بعد از انعقاد قرارداد توسط پزشک معتمـد سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند؛ اما گروهی از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمـد در زمـان انعقاد قرارداد، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصـد اقدام کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم، افزود: اگر ظرف ۱۰ سال قبـل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظـرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشـند از انجـام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود.

وی بیان کرد: متقاضیان دانشجو باید با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس es.tamin.ir منوی بیمه‌شدگان / بیمه‌شدگان خاص / بیمـه فراگیر خانواده ایرانی / انعقاد قراداد دانشجویی نسبت به عقـد قـرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام نمایند، در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمـه آنـان موکول به انعقاد قرارداد جدید و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

///////////////////////

لینک کوتاه این صفحه: https://nedayeghom.ir/j8cn

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا