ویژهیادداشت

فرصت ها وچالش های پیش روی وزارت آموزش وپرورش

یادداشتی ازدکترعلی محمدی عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان؛

اهمیت آموزش وپرورش در توسعه همه جانبه کشور از یک سو نا کارا آمدی نظام آموزشی وتربیتی طی دههای گذشته از سوی دیگرضرورت اقدامات اساسی برای تحول در این حوزه را بیش از هر زمان دیگراثبات می کند. آموزش وپرورش می تواند درکوتاه مدت وبا اصلاحات اساسی در رویه ها وروش ها وضعیت کنونی جامعه را در ابعاد مختلف براساس ساحت های شش گانه سند تحول بهبود ببخشد.
اهم چالش‌های نظام آموزش و پرورش ایران عبارتند از:
ا- نگاه تک بعدی به نظام تعلیم وتربیت وغفلت ازتربیت همه جانبه براساس سند تحول بنیادین
2_ تمرکز درسیاست گزاری ودستور از بالا به پائین با انبوهی از بخشنامه ها ودستورالعمل ها
3- غفلت از خلاقیت ونبوغ جامعه هدف درتدوین واجرای برنامه ها
تعلیم وتربیت (معلمان،دانش آموزان،اولیا ومربیان)
4- نگاه هزینه ای به دستگاه آموزش وپرورش نه سرمایه ای
5_ غفلت از نیاز های ،غرایض وعلاقه دانش آموزان دربرنامه های درسی
6_توجه افراطی به آموزش محوری وغفلت ازحوزه های فرهنگی،پرورشی،تربیت بدنی وهنری
7_ عدم استفاده صحیح از منابع مالی وانسانی وزارت آموزش وپرورش
8_ غفلت ازتوجه به دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه شهید رجایی بعنوان تنها مرکز صاحب صلاحیت در تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی
9_ ضعف ساختا روقوانین موجود آموزش وپرورش با توجه به تحولات اجتماعی خصوصا در فضای مجازی (تکراردربرنامه ها )
10_ غفلت ازاجرای سند تحول وبسنده کردن به سخنرانی وبرگزاری همایش ها در این موضوع مهم
رویکردها و راهبردها:
1-پایبندی به اسناد بالادستی بویژه سند تحول بنیادین
2- اهتمام به اجرای عدالت آموزشی وتحقق اصل سوم قانون اساسی
3- توسعه مدیریت مشارکتی درحوزه مدیریتی،واجرایی
4_ ایجاد فرصت وتوجه به خلاقیت های فردی معلمان ودانش آموزان درکیفی سازی شیوه های آموزشی وتربیتی
5_ اهتمام به استقرار نظام شایسته سالاری درانتصاب مدیران صف وستاد
6_ ظرفیت سازی با انعقاد تفاهمنامه های اجرای با سازمان های مرتبط واستفاده صیح از ظرفیت های داخلی
7_ بازنگری برشیوه مدیریت مدارس با هدف تحقق شعارمدرسه محوری وافزایش اختیارات مدیرمدرسه
8- تناسب سازی بین نیازهای فردی وجنسیتی دراحداث مدارس جدید
9_ توجه ویژه به دروس هنر وتربیت بدنی وبرنامه های اردوی وپرورشی درمدارس
10_ قانونمند کردن شیوه مشارکت مادی ومعنوی اولیا درتوانمند سازی مدارس
اقدامات کوتاه مدت :
1_افزایش سواد رسانه ای مدیران ومعلمان آموزش وپرورش با هدف استفاده مطلوب ازبسترفضارمجازی دربرنامه های آموزشی وپرورشی
2_ تهیه بسته های فرهنگی وتربیتی دربسترسامانه شاد با هدف مشارکت فعال تر دانش آموزان دراین سامانه آموزشی
3- گفتگوی اغنای با جامعه عظیم فرهنگیان کشوردرخصوص طرح رتبه بندی از طریق تشکل ها
4- اتخاذ راهکارهای مناسب برای ترمیم بودجه آموزش وپرورش وپرداخت مطالبات
5- تعیین تکلیف وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان واجرای طرح همسان سازی
6- استفاده ازتجارب کشورهای موفق در استفاده از فضای مجازی در آموزش وپرورش

لینک کوتاه این صفحه: https://nedayeghom.ir/jlgl

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا